Alfabetisk emneregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Skibstransport.

Shipping. T&E. (Transport and Environment)

Slovenien

Sloveniens Transportpolitik. Ministry of Transport. Engelsk

Sporvogne

Light Rail Transit Association

"Lätta spår". Om Light Rail. Nyhedsbrev om Nordisk forskning og internationale erfaringer.

Politikere vil have sporvogne i byen. Sverige

"Light Rail billedsøgning på www. Overblik over systemer i verden

Tramsways.com. Oversigt over sporvejsystemer i verden

UrbanRail.net Metro- og bybanesystemer verden rundt

Sund Bytrafik. Eksempler på gode trafikløsninger. Jean-Paul Bardou

Letbanering i Indre København og Frederiksberg. Atkins.

Letbaner.dk - Om moderne sporvejssystemer

Stadt Zürich

Bombardier. Producent

Siemens. Producent

Statistik

EUROSTAT. EU´s statistiske afdeling

Støj fra trafikken

EU´s støjpolitik.

Vejtrafik er den største kilde til støjbelastning. Vejdirektoratet

Noice. T&E

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen i Danmark om støj

Støjskærme og andre midler til støjbekæmpelse. Vejdirektoratet.

Hastighed - støj - trafikmængder - energiforbrug. Hvordan er sammenhængen ?

Norsk forening mot støy

Sundhed og livskvalitet

International Society for of Doctors for the Environment

Public and Urban T&E.

Institut for folkesundhed

Folkesundhed. København

Hvor tit bliver man våd når man pendler på cykel. DMI

Center for Ulykkesforskning

Sundhedsgevinst på 33 mio. kr. i Odense ved cykling. Vejdirektoratet

Den danske fedmeepedemi. (Fra side 40 om trafik). Ernæringsrådet

Langt bedre at investere i cykelstier frem for bilveje. Norsk undersøgelse.TØI

Hvor tit bliver man våd når man pendler på cykel. DMI

sikkertrafik.dk. Rådet for sikker trafik

Luftkvalitet og sundhed. WHO

Overvåking af luftkvalitet. Norge

Anti-smoking agenda caused air pollution to be obscured. The Guardian 9. dec 2002.

Prissætning af transportens eksterne effekter. Anslået til 33 milliarder kr. Miljøstyrelsen

Trafikulykker - omkostninger. Vejdirektoratet

Statens Institut for Folkesundhed

Sverige

Trafikverket. Planlægning af veje og jernbaner

Motormännens Riksförbund. Bilistorganisation

Mobility Management. Sverige

Planlæg og køb en rejse med offentlige transportmidler. SJ

SJ

Naturvårdsverket

Lund kommune

Politikere vil have sporvogne i byen. Sverige

Grönna bilister

NTF - Sverige. Nationalföreningen för Trafiksäkkerhetens främjande

VTI. Väg- och Transportforskningsinstituttet