Alfabetisk emneregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Alkoholgrænser

Hvilke alkoholgrænser er der på verdensplan. DSA. DRIVE & STAY ALIVE, Inc.

Trafiksikkerhedsprogram 2011-2020: specifikke foranstaltninger. Vedtaget 20. sep. 2011
EU-kommissionen

EU ønsker nulpromille for nye bilister. Information den 27. sep. 2011

Auto- olie-programmet

Reducing CO2 emissions from Light-duty vehicles. EU-Kommissionen

CO2 labelling on cars. EU-kommissionen

"Reducing CO2 emissions". Hvad mener ACEA (European Automobile Manufacturers Association) om EU-kravene.

"Cars and CO2". Transport & Environment (T&E). Paraplyorganisation for organisationer i EU, der arbejder for en miljøvenlig transportudvikling.

AirClim (Air Pollution & Climate Secretariat). Se også tidsskriftet: Acid News

Arealforbrug - for busser, tog, cykler, fodgængere, biler og parkering

Arealforbrug til nye motorveje i EU. EEA. (European Environment Agency).

Land take by transport infrastructure. EEA.

Pladsforbrug for buspassagerer, bilister og sporvejspassagerer. Wien kommune.

Pladsforbrug for forskellige trafikantgrupper. Illustration fra Siemens A/S.

Udnyttelse af motorvejskapacitet med forskellige transportmidler og belægningsgrader. Det Økologiske Råd.

Tomme sæder i biler på motorveje. Normalt kun 1,16 person pr. bil i myldretiden.

Færre og færre personer i bilerne i Danmark. Vejdirektoratet.

Arealforbrug til parkering. 22-25 m2 pr. p-plads.