Alfabetisk emneregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Letland og Lithauen

Nye EU-lande overtager EU-landenes ikke bæredygtige trafikpolitik. (side 6. EEA)

External Costs of Transport in Central and Eastern Europe. OECD

Livscyklusanalyser

Produkters forbrug af transport. Miljøstyrelsen.

Økologiske rygsække - ressourceeffektivitet, materialestrømme. Miljøstyrelsen

Öko-Bilanzen von Fahrzeugen. UPI. Heidelberg

Lobbyister på transportområdet. Et udsnit

ACEA. European Automobile Manufacturers Association

CLEPA. European Association of Automobile Suppliers

EUROPIA. European Petroleum Industri Association

CONCAWE. The oil companies`European organisation for environment, health and safety

JAMA. Japanese Automobile Manufacturers` Association

KAMA. Korean Automobile Manufacturers` Association

The European round table of Industrialists

European Union Road Federation.

T&E. Transport & Environment. Europæisk miljøorganisation med transport som speciale.

The International Union of Railways (UIC),

The International Association of Public Transport (UITP),

The Union of European Railway Industries (UNIFE)

The Voice of European Railways (CER)

London

Transport for London

Roads to nowhere. The Guardian. Kritik af vejplaner i UK.

Luftforurening

AIR. EU-politik på luftforureningsområdet

Air Pollution. UNECE. United Nations Economic Commission for Europe

Trafik og luft. Det Økologiske Råd

ACID RAIN

Children´s health and environment. Det Europæiske Miljøagentur 2002

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Afdeling for luftforurening

- Hvor kommer luftforureningen fra ?. Rapport om kilder, stoffer og udvikling.

"- On line" registrering af luftkvaliteten i Danmark

Overvåking af luftkvalitet. Norge.

Åndenød i byen. Temanummer af Miljøsk om luftforurening

- Ren luft i lungerne.

Anti-smoking agenda caused air pollution to be obscured. The Guardian 9. dec 2002.

UPI. Umwelt- und Prognose Institut. Heidelberg