Alfabetisk emneregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Parkeringspolitik

Kommunal parkeringspolitik. Mål og virkemidler. Resumé. Transportrådet

- Rapport om kommunal parkeringspolitik

Pendling og Mobility Management

EPOMM European Platform on Mobility Management

Mobility Management - referat af konference - flere konkrete eksempler. Miljøstyrelsen

Mobility Management. Sverige

Arbejdsrejser. Norsk projekt.

External Costs of Transport in Central and Eastern Europe. OECD

Pris på transport

Gennemgang af forskellige former for Road Pricing. Victoria Transport Policy Institute

Kommentar fra NOAH til grønbogen "Borgernes transportnet"

Kommentar fra NOAH til hvidbogen "Mod fair og effektiv prissætning på transportområdet"

Bilafgifter nedsat med ca. 45.000 kr. pr. bil siden 1989. Kommentar

Danske biler er blevet ca. 48 % billigere siden 1980 - set i forhold til købekraften ?. Kommentar

Benzinen skulle koste ca. 36 kr. pr. liter, hvis den (inkl. afgifter) var steget som de kollektive takster siden 1980. Rådet for Bæredygtig Trafik

Listepriser for benzin, diesel m.v. siden 1989. Energi og olieforum.dk

Singapore Road Pricing

- Singapore Land Transport Authority

- Rapport om Road Pricing i Singapore IMPRINT EUROPA.

London

- "Congestion charging"

- There´s a lesson in London´s Triumph. The Observer

- Se mere under London, Bompenge

Oslo

- Bompengeadministration