Alfabetisk emneregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Habitatdirektiv m.m.

Policies. EU-Kommissionen

The Habitats Directive. EU Kommissionen

Lovgivning opdelt på områder. EU-Kommissionen

Handicappede trafikanter

Den sammenhængende rejse. Center for ligebehandling af handicappede

Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede

Dansk Handicap Forbund

Handicapegnede veje - en projekteringshåndbog. Vejdirektoratet

Hastighed

Hastighedsgrænser og bøder i Europa.

Påkørselshastigheder og fodgængeres sandsynlige skader. Fra rapport lige nedenfor

Rapport fra Umwelt und Prognoseinstitut om samfundsmæssige besparelser ved lavere hastigheder (UPI). Heidelberg

Slower speeds Initiative. Engelsk organisation

Engelske forsøg med automatisk fartkontrol en succes. Vejdirektoratet.

Respekt for fart. Undervisningstilbud for unge. Vejle Amt

Hastighed - støj - energiforbrug. Hvordan er sammenhængen ?

Indkomst og fart. Danmarks transportforskning

Automatisk hastighedskontrol. Rapport. Vejdirektoratet.

Håndbog i hastighedsplanlægning for byområder. Vejdirektoratet

Trafikulykker på motorveje dybdenalyseres. HVU laver analyse. Vejdirektoratet.

Hastighedsplanlægning med 40 km/t i Mørkhøjområdet. Rapport fra Vejdirektoratet

NTF - Sverige. Nationalföreningen för Trafiksäkkerhetens främjande

INFATI. Intelligent Fartilpasning. Projekt på Ålborg Universitetscenter

Hurtigfærger m.m.

TEMA 2010. Beregn energiforbrug for rejser i DK. Trafikministerie