Alfabetisk emneregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Banetrafik

Hvidbog: Transport 2050: EU-Kommissionen

Bedre banetrafik i EU. EU-Kommissionen

Banetransport. EU-kommissionen

Railways. T&E. (Transport and Environment)

Infrastrukturforvaltere i ind -og udland.Banedanmark

Railway Regulation in Europe. Who makes the rules and have they fixed the problem?

Stephen Perkins. Presentation made to Department of Transport, Melbourne, Australia.

13 October 2010

The European Railway Server

UIC. International Union of Railways.

International Railway Journal.

UrbanRail.net. Oplysninger om banesystemer i hele verden

Befordringfradrag m.v.

Pendling og befordringsfradrag. Analyse fra Transportrådet, der bl.a. indeholder:

- Regler for støtte til pendling i andre europæiske lande? (Side 41)

Hvilke regler gælder for befordringsfradrag i Danmark?. Skatteministeriet

Befordringsfradrag 1985 - 2011. Skatteministeriet

Kommentar til reglerne om befordringsfradrag - kun fradrag ved benyttelse af kollektive transportmidler. Som i Holland. NOAH-Trafik

Inddirekte omkostninger ved transport i Danmark anslås til 33. mia. kr. om året (2000-tal). Miljøstyrelsen.

Bil- og vejlobby

ACEA. European Automobile Manufacturers Association

CLEPA. European Association of Automobile Suppliers

EUROPIA. European Petroleum Industri Association

CONCAWE. The oil companies`European organisation for environment, health and safety

JAMA. Japanese Automobile Manufacturers` Association

KAMA. Korean Automobile Manufacturers` Association

The European round table of Industrialists

European Union Road Federation.

DAF. Danmarks Automobilforhandlerforening

De Danske Bilimportører

Forenede Danske Motorejere (FDM

Dansk Vejforening og medlemsorganisationer

Asfaltindustrien

Dansk Transport og Logistik

Bilfrie dage, billøs m.v.

World Car free Days Collaborative

Environment for Europeans. Tidsskrift

Bogota projektet. Ecoplan

The Car-Free Cities Network

Bilfrie søndage i Europa 2002. Umwelt- und Prognoseinstitut. Heidelberg

"Billøs i bilsamfundet", Rapport. Transportrådet

Forkæl de billøse husstande. Kommentar NOAH

Car-free links

Bilfri feriesteder i Europa

Car free London. Konkurrence 1998

Car Busters. Tidsskrift

Se også under Energiforbrug, Arealforbrug, CO2-udslip, Trafikmodeller, Tidsforbrug i trafikken, Serviceniveau

Bilfrie boligområder

Carfree living - autofrei wohnwn

Autofreien Wohnen in St. Gallen

Se også under, Bilfri, Bæredygtig trafik

Biobrændstof

EU-direktiv om brug af biobrændstoffer til transport. Rådet og EU-Kommissionen

Bompenge - Miljøafgift for kørsel

"Congestion charging" i London. Blev indført den 17. februar 2003

There´s a lesson in London´s Triumph. The Observer om succeen med Congestion Charging i London

Campaign for Better Transport (Tidligere "Transport 2000") - Engelsk organisation

Fjelllinjen AS, Oslo bompengeadministration.

Stockholm. Reglerne for og erfaringerne med trængselssafgift

Inddirekte omkostninger ved transport i Danmark anslås til 33. mia. kr. om året (2000-tal). Miljøstyrelsen

Singapore Singapore Land Transport Authority

Rapport om Road Pricing i Singapore. IMPRINT EUROPA.

Rapport om erfaringer med vejafgifter i Holland. Formål: at begrænse trafikbelastningen. Vejdirektoratet

Brint og brændselsceller

CUTE - projektet og brintbusser. Ingeniøren

Bustrafik

Statistik for bustrafik og anden trafik. International Transport Forum. OECD

Køre- og hviletidsregler, medvirken-ansvar

RECO-DRIVING. Europa. Bus

Roads and vehicles. Department for Transport UK.

Siddeplads til alle - krav om nye regler for godkendelse af passagerantal. Kommentar.

Bæredygtig transport

Bæredygtig mobilitet. EU-Kommissionen

EPOMM European Platform on Mobility Management.

World Transport Policy and Practice. Tidsskrift.

Campaign for Better Transport. UK.

ECOPLAN. The Commons Sustainability Agenda.

Initiative Transport Europe (ITE)

Living Streets. UK

Pro Bahn. Tyskland

SACTRA. The Standing Advisory Committiee for Trunk Road Assessment.UK. Department for Transport

Cykelproduktionen på verdensplan. Earth Policy Institute

Sundhedsgevinst på 33 mio. kr. i Odense ved cykling. Vejdirektoratet

Norsk Bane A/S. Organisation der arbejder for kraftig udbygning af baneservicen

ITDP. Institute For Transportation & Development Policy

Bogota projektet. Ecoplan

Arbejdsrejser. Norsk projekt.

There´s a lesson in London´s Triumph. The Observer om succeen med Congestion Charging i London

Letbanering i Indre København. Atkins.

Letbaner. dk - Moderne sporvejssystemer i Danmark.

Politikere vil have sporvogne i byen. Sverige

cykelviden.dk Dansk Cyklist Forbund

Hvor tit bliver man våd når man pendler på cykel. DMI

Mobility Management - referat af konference - flere konkrete eksempler. Miljøstyrelsen

Bæredygtig bolig - arbejdsstedstrafik i Horsens Kommune. Miljøstyrelsen

Kommunal parkeringspolitik. Mål og virkemidler. Resumé. Transportrådet

Rapport om kommunal parkeringspolitik. Transportrådet

Reduktion af biltrafikkens miljøbelastning med faktor 4 og 10. Miljøstyrelsen

Omprioritering af gadeareal til fordel for kollektiv transport og cykler. UPI Heidelberg

Prissætning af transportens eksterne effekter. Miljøstyrelsen

Værdisætning af vejtrafiks forurening af jord og grundvand. Miljøstyrelsen

Reduktion af biltrafikkens miljøbelastning med faktor 4 og 10. Miljøstyrelsen

Se også under Arealforbrug, Cykeltrafik, Parkering, Bilfrie boligområder, Bilfri dage, Byplanlægning og trafik, Fodgængertrafik, Sporvogne, Energiforbrug, Cykeltrafik, Sundhed, London, Luftforurening, Støj, Transportforskning

Børn og trafik

Children´s health and environment. EEA (Det Europæiske Miljøagentur)