Alfabetisk emneregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Femer Bælt

Transportministeriet.Danmark

TEN. Trans-European Network Eu-Kommissionen

En Femer Bælt forbindelse er på EU´s liste over 30 støtteværdige TEN- projekter.

Regional Policy - Inforegio. Kommissionen

BUND Tyskland. Verkehr

Femer Bælt, Sund & Bælt

Finland

Ministry of Transport and Communications

Flytrafik

EU-commission

Environment, comsumers and health

Aviation. T&E. Transport and Environment

Flytrafik - et overset miljøproblem. Stefan Krüger Nielsen, DTU. Teknologidebat

Aviation tax and the European Union. Green Budget News

ICAO. International Civil Aviation Organization

Bankwatch

Choose Climate - beregninger af CO2 udslip ved flyrejser

Klimabelastning ved flytransport. Tysk hjemmeside

Beregn dit CO2-udslip m.v. ved konkrete flyrejser

Danskernes flyvaner. Transportrådet

Fodgængertrafik

Living Streets. UK

Påkørselshastigheder og fodgængeres sandsynlige skader. Umwelt und Prognoseinstitut (UPI). Heidelberg

Crashtest - EURONCAP. Ofte ringe beskyttelse af fodgængere ved påkørsel

Fodgængeres trafiksikkerhed. Vejdirektoratet. DK

EU underlægger sig bilindustriens ønsker om fart og smartnes. Kommentar. NOAH

Forurening

EU-Kommissionen

Environment, consumers and health. EU-Commission

Værdisætning af vejtrafiks forurening af jord og grundvand. Miljøstyrelsen

Prissætning af transportens eksterne effekter i Danmark. Anslået til 33 milliarder kr. Miljøstyrelsen

Se også under Støj, Luftforurening, Pris på transport

Frankrig

Ministeriet for bæredygtig udvikling, transport, bolig og økologi

Paris - luftforureningsvarslingssystem

Fremkommelighed

PRISCILLA. Projekt for busfremkommelighed i store byområder

Omprioritering af gadeareal til fordel for kollektiv transport og cykler. UPI Heidelberg

Department for Transport UK.

Forsinkelse af buspassagerer i København. Allan Ørving. Anil Sharma

Studie vedrørende busfremkommelighed i København. NIRAS

Busprioritering i Århus. Oplæg 2002. Århus Sporveje

Busbaner m.v. ønskes. Kommentar

KAFKA. Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark

Om sikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister. Vejdirektoratet

Færdselslove

Færdselsloven i Danmark