Alfabetisk emneregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Malta

Nye EU-lande overtager EU-landenes ikke bæredygtige trafikpolitik. (side 6. EEA)

Metrosystemer og bybanesystemer i hele verden

UrbanRail.net

En bilist bruger 68 gange så meget vejareal som en sporvejspassager. Wien kommune.

Miljøafgift

London indførte "Congestion charging" den 17. februar 2003

Children´s health and environment. Det Europæiske Miljøagentur 2002

Se også under Bompenge, Pris på transport, Takster

Miljøhåndboken - Norsk opslagsværk om trafik- og miljøtiltag i byområder

Miljøhåndboken

Miljøpolitik

Europa-Kommissionen. Environment

Nye EU-lande overtager EU-landenes ikke bæredygtige trafikpolitik. (side 6. EEA)

External Costs of Transport in Central and Eastern Europe. OECD

Se også under EEA, Luftforurening, Miljøvurderinger,

Miljøvurderinger. Stategisk Miljøvurdering (SMV) m.m.

Strategisk Miljøvurdering. Danmarks Naturfredningsforening

Mobility Management

EPOMM. Europæisk platform for Mobility Management

Mobility Management - referat af konference - flere konkrete eksempler

There´s a lesson in London´s Triumph. The Observer om succeen med Congestion Charging i London

Hvor tit bliver man våd når man pendler på cykel. DMI

Transportvaneundersøgelse. Danmark

Motorveje

TEN - Transeuropæiske netværk. EU-Kommissionen

Strategisk Miljøvurdering. Danmarks Naturfredningsforening

Arealforbrug i EU - 10 ha om dagen til nye motorveje. European Environment agency (EEA)

SACTRA. Nye veje medfører mere trafik. UK. Department for Transport

Kein weitere Autobahnbau. Verkehrsclub Deutschland. Bayern

Nye veje løser ikke trængselsproblemer. STPP. USA

Hvordan konstrueres "dårlige veger" og om "vegkonstruksjons-maskineriet". Jørn Cruickshank, Agderforskning, Norge

Fra 0 til 351 kr. i timen - alt efter transportmiddel. Kommentar. Nu lidt bedre praksis

Se mere under Arealforbrug, TEN, Energiforbrug, Klima

Motorvejsforkæmpere i udlandet bl.a.

International Road Federation

European Union Road Federation.

The European Round Table of Industrialists

IRU International Road Transport Union

Se også under Bil- og vejlobby og Lobbyister, Europa-Parlamentet

Motorvejsudbygning - kritiske røster bl.a.

T & E. European Federation for Transport and Environment

Alpeninitative. For mijøvenlig trafikpolitik

VCÖ Verkehrsclub Östereich - for miljøvenlig trafikpolitik

Kein weitere Autobahnbau. Verkehrsclub Deutschland. Bayern

SACTRA. Giver veje udvikling ? (The Standing Advisory Committiee for Trunk Road Assessment. UK).

Friends of the Earth. International

Campaign for Better transport Engelsk organisation for miljøvenlig transport.

Danmarks Naturfredningsforening

Norges Naturvernforbund

Bank Watch

Pro Bahn. Tyskland

BUND Tyskland.

Hvordan konstrueres "dårlige veger" og om "vegkonstruksjons-maskineriet". Jørn Cruickshank, Agderforskning, Norge

Se også under Bæredygtig trafik, Transportforskning