Anden påvirkning fra EU

I hvidbogen ”Den europæiske transportpolitik frem til 2010 – De svære valg” har Europa-kommissionen formuleret en række planer, tanker, forslag og ideer til, hvordan den fremtidige transportpolitik skal udformes. Mange af tiltagene er af en art, der ikke kan vedtages af EU, men Europa-kommissionen vil med information og forskellige støtteordninger prøve at få mest muligt gennemført.

Det samme kan siges om den nye Hvidbog fra 2011.

EU´s støtteordninger for trafikanlæg, der er omfattet af TEN – de transeuropæiske netværk - er med til at præge beslutningsprocesserne rundt omkring i Europa.

En EU-støtte til en Femernforbindelse har haft relativ stor betydning for beslutning om at gennemføre projektet.

Også gennen INTERREG, der skal stimulere interregionalt samarbejde, gives der støtte til forundersøgelser af forskellige infrastrukturprojekter.

På samme måde giver Strukturfondene støtte til infrastrukturprojekter. Det er dog ikke aktuelt for Danmarks vedkommende.

Også EU-støtte til turismeprojekter i Danmark må antages at have indflydelse for transportområdet.

Mere om emnet

Hvidbog fra 2001 "Den Europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg"

Hvidbog fra 2011: "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem"

Transeuropæiske netværk (TEN)
TEN

Interreg
INTERREG

Strukturfondene:
Structural Funds Regulations 2007-2013

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Bilfri dage”
Bæredygtig transport”
CIVITAS. Cleaner and better transport”
Pris på transport”