Der kan være en tendens til at skyde skylden på andre, når der ikke sker fremskridt på et område. Det gælder også på transportområdet, hvor det kan være en bekvem undskyldning at kunne sige, at man bliver nødt til at vente på, at dette eller hint vedtages i EU.

Når det drejer sig om krav til biler og motorer og sådanne ting, er det rigtigt nok, men på de allerfleste områder, hvor mennesker dagligt påvirkes af trafikpolitikken, kan vi selv beslutte i Danmark. Derfor kan henvisninger til EU være en sovepude.

I London afventede man ikke EU-udspil, før man indførte den succesfulde betalingsordning i centrum. Selv om EU beskæftiger sig indgående med betalingsordninger og andre forsøg på at styre transporten i en mere bæredygtig retning, betyder det ikke, at lande og byer ikke kan gennemføre deres egne ændringer af trafikpolitikken.

På samme måde kan man i Danmark indføre betalingsordninger for bilkørsel i store byer hvis Folketinget giver hjemmel til det. Med valget den 15. september 2011 er der nu flertal i Folketinget til at give en sådan hjemmel. Man kan også sætte benzinafgiften op og sænke taksterne i den kollektive trafik. Man kan også vælge at udbygge den kollektive trafik i stedet for at bygge flere motorveje. Alt det kan EU kun komme med anbefalinger om, men ikke regulere.

.