Fortalere for bæredygtig transport

Vi har udvalgt nogle enkelte af de mange forskningscentre, organisationer og netværk, der arbejder med bæredygtig transport:

Danmark

Dansk Cyklist Forbund
DCF arbejder for større sikkerhed, fremkommelighed og tryghed for cyklister - og for at vi bliver endnu flere ude på cykelstierne, bl.a. gennem årlige kampagner som ”Vi cykler til arbejde” og ”ABC – Alle Børn Cykler”.

Det økologiske råd
Det Økologiske Råd arbejder for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel. Rådet gennemfører oplysningsarbejde, dokumentation og debat indenfor højt prioriterede miljøområder – herunder transportområdet.

NOAH-Trafik
NOAH-Trafik arbejder for en trafikpolitik, der sætter trafiksikkerhed og miljø i højsædet. NOAH-Trafik er ansvarlige for denne hjemmeside.

Rådet for bæredygtig trafik
Rådets mål er at fremme en miljømæssig bæredygtig trafikudvikling gennem oplysning, holdningspåvirkning og kritisk gennemgang af myndighedernes initiativer på området.

Europa

Friends of the Earth-Europe
FoE-E, Friends of the Earth Europe, arbejder for bæredygtige og retfærdige samfund og for beskyttelse af miljøet. FoE-E er en paraplyorganisation for mere end 30 nationale organisationer, der tilsammen har tusindvis af lokale grupper. FoE-E er del af verdens største græsrods-miljøorganisation, Friends of the Earth International, der har medlemsorganisationer i over 60 lande.

Der er kun en medlemsorganisation fra hver land. I Danmark er det NOAH.

In Town Without My Car
Også kendt i Danmark som ”bilfri dag” – som har været afholdt i København den 22. september enkelte gange, men nu er opgivet.

T & E  -  European Federation for Transport and Environment
T&E er en europæisk paraplyorganisation for NGO’er (ikke-regeringsorganisationer) som arbejder med transport og miljø. T&E er talsmand for bæredygtig transport i Europa, dvs. transport som er miljømæssigt forsvarlig, økonomisk sund og socialt retfærdig.

NOAH-Trafik er tillige med Det Økologiske Råd medlem af T&E

Hele verden

Carbusters
Et projekt under World Carfree Network, som blev dannet i Lyon i 1997 ved den første konference for Bilfrie byer.

Carfree.com
- Carfree Cities
Hjemmesiden Carfree.com og tidsskriftet Carfree Cities handler om fortid, nutid og fremtid for vores byer, med fokus på transportløsninger uden biler i byen.

Det handler om bedre livskvalitet, mindre energiforbrug og bedre bæredygtighed på det lange sigt.

Carfree.com gennemgår en lang række af de træk, som er vigtige i byplanlægningen.

CAST
Centre for Alternative and Sustainable Transport på Stafford University, UK. Centrets fokus er cykling og gang.

De har stået for flere gå-konferencer og projekter om sikre skoleveje. (Se bl.a. Walk21 nedenfor.)

Ecoplan
- Brainstorm om bilfri by
- World Car/Free Days Collaborative
Bag denne meget omfattende hjemmeside står først og fremmest Eric Britton. Han blev i 2000 tildelt den prestigefulde Stockholm Challenge Prize for the Environment  sammen med Bogotas borgmester Penalosa for at indføre den bilfri dag, som senere blev til det ambitiøse program for Sustainable Bogota.

International Walk to School Day
Som navnet fortæller er det en kampagneorganisation, der arbejder på én gang om året at få så mange skoler som muligt til at deltage i en stor fælles begivenhed. I 2003 deltog 3 millioner børn i 29 lande.

ITDP
The Institute for Transportation and Development Policy blev stiftet i 1985 med det formål at fremme miljømæssigt og socialt bæredygtig transportpolitik over hele Jorden.

ITDP startede i USA med en erkendelse af, at den uheldige amerikanske bilafhængighed blev eksporteret i stor stil til udviklingslande og senere til Central- og Østeuropa.

ITDP valgte at fokusere på at modvirke denne udvikling.

Less Traffic.Com
David Engwicht fra Brisbane i Australien er et internationalt kendt navn, når det handler om ideer til at reducere trafikken i byerne og om at genvinde gaderne til andre formål end biltrafik som f.eks. leg, fest og  økonomisk vitalitet – f.eks. som markedsplads. Man kan finde ideer, ressourcer og beskrivelse af praktiske eksperimenter, der går videre end almindelig trafikdæmpning - det Engwicht kalder ”1st generation traffic calming”.

På konferencen Walk21 i København i juni 2004 stillede Engwicht spørgsmål, der er usædvanlige i den almindelige trafikdebat: I hvilken grad bliver vores fysiske landskaber formet af vores ”mentale landskaber” (vores forudfattede mening om, hvad der er godt eller muligt, vores værdier, tro, mytologi)? Og er de mentale landskaber endnu større barrierer for, at mennesker begynder at gå igen? Hvis det er tilfældet, er det så ikke vigtigere at ændre det mentale end det fysiske landskab?  Hvordan kan sociale programmer og udformningen af byens rum anvendes til at påvirke den individuelle adfærd?

Project For Public Spaces
Med udgangspunkt i New York arbejder denne organisation med at skabe offentlige rum, som understøtter de lokale samfund.

Victoria Transport Policy Institute
Instituttet, der har hjemme i Victoria i British Columbia i Canada, er en uafhængig forskningsinstitution, som arbejder med at udvikle nye og praktiske løsninger på transportproblemer. Det er en af de mest anerkendte og omfattende hjemmesider indenfor området bæredygtig transport.

Walk21
Cities for people var den femte Walk21 konference som blev afholdt i København i juni 2004. I 2011 afholdes en konference i Vancouver, Canada . Walk21 er et partnerskab af eksperter fra hele verden, bl.a. CAST, og Kunstakademiets Arkitektskole  som arbejder sammen om at øge bevidstheden om alle de goder, der er forbundet med at gå. Det drejer sig om sundhed, miljø og livskvalitet i bred forstand.

World Transport Policy & Practice
Et kvartalstidsskrift, der redigeres og udgives af den britiske transportforsker John Whitelegg og hans firma eco-logica. Alle numre kan downloades.

Mere om emnet

DANMARK
Det økologiske råd
Dansk Cyklist Forbund
NOAH-Trafik
Rådet for bæredygtig trafik
Danmarks Naturfredningsforening
Vedvarende energi
Jan Gehl Architects
Om bogen "Byer for mennesker" af Jan Gehl

EUROPA
Friends of the Earth-Europe
In Town Without My Car
T & E  -  European Federation for Transport and Environment
Medlemmer af T&E

EU-projekter
ELTIS 

HELE VERDEN
Carbusters
Carfree.com
Carfree Cities
CAST
eco-logica
Ecoplan
Sustainable Bogota
Brainstorm om bilfri by
ITDP
Less Traffic.Com
Project For Public Spaces
Victoria Transport Policy Institute
Walk21
World Carfree Network
World Transport Policy & Practice

Læs mere i Kilder og baggrundsstof under:
Bæredygtig transport
Børn og trafik
CIVITAS
Cykeltrafik
Delebiler
EEA
Mobility Management
Motion
Sporvogne
Whitelegg