Forskning i bæredygtig transport

Der mangler ikke viden på området, men der er en udbredt mangel på anvendelse af den viden, der findes. På den måde ligner transportsektoren andre sektorer: det er ikke viden (eller penge), der er den største mangel. Det, der mangler, er politisk vilje.

Alene på de hjemmesider, vi har udvalgt, ligger tusindvis af rapporter, der kunne indebære store skridt frem imod et bæredygtigt transportsystem. Men det ville forudsætte, at de blev anvendt! Som det er nu, bliver de i bedste fald brugt i forbindelse med projektbevillinger til enkeltstående, lokale projekter.

Forskning i bæredygtig transport foregår ligesom anden forskning i EU primært på universiteter og andre højere læreanstalter i de enkelte lande. Der er desuden mange rådgivende ingeniørfirmaer og konsulentvirksomheder med viden og kompetence på området.

Kommissionen (Generaldirektoratet for Energi og Transport DG) financierer forskningsprojekter gennem forskellige programmer. The Transport Research Knowledge Centre er et internetbaseret bibliotek over den EU-finansierede forskning. Det har samtidig en oversigt over nationale forskningsinstitutioner.

Trafikdage på Aalborg Universitet.
Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet afholder hvert år sidst i august en to-dages konference på Aalborg Universitet. Konferencens formål er at præsentere og debattere forskningsresultater, analyser og praktiske erfaringer fra projekter inden for trafik / transportsektoren i et forum, hvor forskere møder praktikere.

Transportrådet
En selvejende institution, som blev nedsat ved lov i maj 1992 og nedlagt den 1. juli 2002. Rådets publikationer er fortsat tilgængelige på nettet. Rådets opgave var at styrke grundlaget for beslutninger på transportområdet i Danmark gennem tre hovedaktiviteter:  

Rådgivning af beslutningstagerne ved hjælp af analyser af trafikpolitiske spørgsmål

Videnopbygning i form af støtte til dansk transportforskning.

Formidling af viden og erfaringer gennem publikationer, konferencer og deltagelse i den offentlige debat

DTU-Transport. Danmarks Tekniske Universitet

RUC – TekSam,  Institut for Miljø, Teknologi og Samfund
Forskningen i trafik, miljø og planlægning er tværfaglig og sigter til at dække de vigtigste planlægningsfelter, hvor trafikken spiller en rolle (infrastruktur, samfundsøkonomi, arbejdsliv, miljø, mv.), gerne i samarbejde med andre  forskningsområder.   

Desuden skal forskningen udvikle det teoretiske og metodiske grundlag for planlægningen, bl.a. gennem forskning i de drivkræfter, der ligger bag trafikudviklingen og mobiliteten, og de reguleringsmuligheder og -barrierer der eksisterer.

Teknologirådet
Har til opgave at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser for både mennesker, samfund og miljø. Teknologirådet skal derfor fremme debatten om teknologi, vurdere teknologien, og rådgive Folketinget og regeringen i teknologiske spørgsmål.

Mere om emnet

I EU

EU-Kommissionen:
Research Projects

Videnskabsministeriet
EU´s transportforskningsprogram

T&E
EU-Commission withholding key research on environmental impacts of biofuels

Aalborg Universitet
Trafikdage på Aalborg Universitet

Transportrådet
Se rapporter fra det i 2002 nedlagte uafhængige forskningsorgan

DTU
DTU-Transport

RUC
Miljø, Energi, Transport - Regulering, Innovation og Klimapolitk

UDENFOR EU:

NORGE
Transportøkonomisk Institutt - TØI

USA
Surface Transportation Policy Project  - STPP

CANADA
The Victoria Transport Policy Institute
En uafhængig forskningsorganisation, der har til formål at udvikle nye og praktiske løsninger på transportproblemer.

Læs mere i Kilder og baggrundsstof under:
CIVITAS
Cost-benefit analyser
EEA
Trafikmodeller
Transportforskning