Hvad er bæredygtighed?

Det er fristende at svare: det ved vi ikke – ikke med sikkerhed i hvert fald. For bæredygtighed er et ord, der bruges på mange måder. Selv om vi ikke kan svare helt præcist og entydigt, kan vi præsentere nogle forskellige brug af begrebet bæredygtighed.

Man kan tale om bæredygtighed i en gammel betydning – om noget der kan holde (som is) eller bære (som et frugttræ). Man hører også ofte ordet bæredygtigt anvendt som en beskrivelse af, at noget er økonomisk holdbart.

Efter FN’s rapport ”Vor Fælles Fremtid” fra 1987  (Brundtlandrapporten) er verdenssamfundet begyndt at tale om bæredygtighed i betydningen ”bæredygtig udvikling”. Og det er den betydning, vi tager udgangspunkt i her. Med bæredygtig udvikling forstår vi en udvikling, der på samme tid tager hensyn til miljømæssige, sociale og økonomiske forhold.

Den miljømæssige synsvinkel: dvs. menneskers forhold til natur og miljø, miljøets tilstand (grad af forurening, drivhuseffekt mv.)

Den sociale synsvinkel: dvs. menneskers forhold til hinanden, samfundets sammenhængskraft.

Den økonomiske synsvinkel: dvs. økonomien i samfundet, produktion, fordeling af ressourcer mv.

For at opnå et bæredygtigt samfund, er det nødvendigt at kigge indretningen af samfundets institutioner efter i sømmene. Det gælder f.eks.

menneskers vaner, livsstil og forbrugsmønstre

arbejdsmarkedet

offentlige institutioner så som ministerier, kommunale forvaltninger – og bl.a. også EU

transportsystemerne

På denne hjemmeside er det transportsystemerne, der er i fokus. Det er de miljømæssige, sociale og økonomiske sider af transporten, vi ser på - alt sammen i relation til EU's institutioner, politikker og regler.

Ifølge Nudansk ordbog fra 1999 betegner bæredygtig noget
- som er modent nok til at bære frugt; ”æbletræet er allerede bæredygtigt” 
- som giver et positivt resultat; ”en bæredygtig løsning”; ”projektet har vist sig bæredygtigt”

Bæredygtig udvikling:
Bæredygtighed handler om mennesker og miljø, forhold mellem mennesker, økonomi

Bæredygtighed handler om:
forhold mellem os, der lever nu og de generationer, der kommer efterBæredygtighed handler om:

Bæredygtighed handler om:
forholdet mellem mennesker der lever samtidigt, men under vidt forskellige vilkår og ofte også vidt forskellige steder

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.” (Brundtlandrapporten)

Mere om emnet:

NOAHs Bæredygtighedsgruppe

Bæredygtig udvikling bu.dk

Information om byøkologi, miljø- og klimavenlig bolig og energi