Kan trafikmængden reduceres?

Svaret på spørgsmålet er et klart ja, men må også siges at det det kræver politisk mod og vilje.

Trafikmængder er nemlig ikke statiske eller automatisk stigende, men afhænger af  hvilken trafikpolitik der føres.

I Singapore betød indførelse af en betalingsordning en reduktion i myldretidstrafikken på omkring 70%. Også London har med sin betalingsordning opnået fine resultater, som nu studeres indgående i storbyer verden over.  I løbet af de næste 10 år vil mange andre europæiske byer formentlig have indført ordninger inspireret af ”London-modellen”.

Fordyrelse af transport vil have en afgørende betydning,, dersom dersom det skal lykkes at begrænse trafikomfanget. Stigende oliepriser kan medvirke til at dæmpe væksten i flytransporten og i biltransporten i lande som USA, hvor der så godt som ingen afgifter er på benzinen. Men oliepriserne stiger primært på grund af voksende efterspørgsel i lande som Indien og især Kina.

Så med mindre internationale aftaler i forlængelse af Kyoto-protokollen kommer i stand med indgreb mod især fly- og biltransport, vil vi kun opleve tiltag, der bremser væksten lokalt - som i Singapore og London.

I Singapore betød indførelse af en betalingsordning en reduktion i myldretidstrafikken på omkring 70%.

Også London har med sin betalingsordning opnået fine resultater, som nu studeres indgående i storbyer verden over. I løbet af de næste 10 år vil andre europæiske byer formentlig have indført ordninger inspireret af "London-modellen".

Stockholm har også stor succes med sin betalingsordning

Mere om emnet:

"Congestion charging" i London. Blev indført den 17. februar 2003

There´s a lesson in London´s Triumph. The Observer om succeen med Congestion Charging i London

Fjelllinjen AS, Oslo bompengeadministration.

Stockholm. Reglerne for og erfaringerne med trængselssafgift

Se også i Kilder og baggrundsstof under:
”Bompenge- miljøafgift for bykørsel”
"Byplanlægning, trafik og byøkologi”
"Bæredygtig transport”
"London”
"Pris på transport”