Sammenhæng mellem vækst og transport

Der har gennem årtier været en klar tendens til at økonomisk vækst, forstået som en stigning i bruttonationalproduktet, og udviklingen i biltrafikken og godstrafikken fulgtes ad. Det er i grunden ikke så mærkeligt, al den stund bruttonationalproduktet også omfatter transport og følgevirkninger af transport. Den økonomiske aktivitet, som trafikulykker medfører,  registreres således – trods sine ofte tragiske følger - som en stigning i bruttonationalproduktet. Samtidig har de øvrige dele af trafikpolitikken, såsom prissætningen på transport og bygning af infrastruktur også trukket i retning af at gøde jorden for stigende vejtrafik.

Afkobling af sammenhængen mellem økonomisk vækst og ressourceforbruget  indenfor transportområdet  er blevet et centralt emne for trafikpolitikken i EU. Det er i særlig grad kommet på banen efter Det Europæiske råds møde i Göteborg den 15. og 16. juni 2001, hvor det blev besluttet, at et ”moderne transportsystem skal være bæredygtigt både i økonomisk, socialt og miljømæssigt henseende”. Endvidere hedder det i Formandskabets konklusioner ”Der er behov for en indsats for at gøre væksten i transport og væksten i bruttonationalproduktet klart uafhængige af hinanden”

Desværre må EEA, Det Europæiske Miljøagentur i sin rapport ”EEA Signals 2004” konkludere, at der trods den erklærede politik om ”afkobling” ikke er sket fremskridt på området.

Siden da er der ikke sket de store fremskridt.

Se også under "Det Indre Marked"

Mere om emnet:

Formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Gøteborg (pdf-fil).

EEA Signals 2004” fra Det Europæiske Miljøagentur (side 18-20 om transport) (pdf-fil).