Afstande mellem gøremål

Den enkelte borger har ofte mange daglige ting at tage sig til. Arbejde, uddannelse, indkøb, besøg og fritidsinteresser er nogle af dem.

Det ideelle ville ud fra en miljø- og trafiksikkerhedsvinkel være, at der var kort til alt. Sådan spiller klaveret dog ikke, og folk forbruger tilmed flere og flere motoriserede kilometer. Der er dog mange, der er forholdsvis nøjsomme i deres forbrug af motoriseret transport, men de mere end opvejes af andres meget voldsomme kilometerforbrug – derfor stiger det gennemsnitlige bil- og flykilometerforbrug

Stormarkeder skal have store mængder af kunder for at løbe rundt. De placeres ofte på billige industrigrunde nær motorveje og ”tæppebomber” store omliggende områder med reklamer både gennem brevsprækken, på husgavle og i radio og TV.  Det stimulerer naturligvis til en kraftig vækst i bilkørslen.

Som eksempel kan nævnes storcentret Fields i Ørestaden i København. Her satser man på at tiltrække kunder fra Vejle til Småland. De trafikale og miljømæssige konsekvenser af bygning af ”Skandinaviens største oplevelsescenter”  har ikke indgået med større vægt  i beslutningsgrundlaget for tilladelsen til byggeriet. Storcentre snupper naturligvis kunder fra andre butikker, der normalt ligger nærmere folks bopæl. Samtidig gør store indkøb bilbrug særlig populær og rationel for den enkelte og nyttig for stormarkedet. Derfor medvirker store centre, der bygges overalt i EU, til at forøge afstandene og brug af bil til indkøb.

Tilsvarende bosætter mange sig langt fra deres arbejde. Det kan skyldes lavere boligpriser og ønske om at bo i grønnere omgivelser. Denne tendens forstærkes dersom der f.eks. bygges store nye veje og gives støtte til pendling i form af befordringsfradrag og gratis ubeskattet parkering ved arbejdspladsen m.v.

Mere om emnet:

Forbrugeradfærd, butiksstruktur og transport”. Analyse af Dorte Elisabeth Nielsen, Institut forGrænseregionsforskning.

Se mere i Kilder og baggrundstof under:
”Befordringsfradrag”
"Byplanlægning, transport og byøkologi”
"Bæredygtig transport”
"Motorveje”
"Pendling”
"Pris på transport”
"Sundhed og livskvalitet”
"Takster”
"Trafikmodeller”
"Trafikulykker”