Det Indre marked

Det indre marked, der betyder fri bevægelighed for personer, gods og kapital, samt  reglerne om, at større projekter skal i udbud, er ensbetydende med, at der bliver transporteret mere og mere gods omkring på europas veje.

Her et eksempel på hvordan vejen fra pattegris til køledisk kan forme sig - organiseret af danske firmaer.

En gris fødes i østeuropa og sendes i en alder af 3 uger på rejse med lastbil til en  ”grisefabrik”  i Spanien, hvor den vokser op. Når den er 7 måneder gammel bliver den slagtet på et lokat slagteri, hvorefter den sendes med frysevogn til Danmark, hvor der sker bearbejdning og pakning. Derefter sendes produkterne ud på hele EU-markedet eller eksporteres ud af EU med eksportstøtte fra EU.

Da Storebæltsbroen blev bygget gav det også anledning til ret så store transportopgaver. Stålet til bygning af brosektionerne blev produceret i Norditalien og stålpladerne blev derefter sendt til Portugal, hvor de blev sammensvejset til sektioner. Disse blev herefter sejlet til Ålborg, hvor de blev svejset til større sektioner. Sektionerne blev derefter sejlet til Storebælt til montering. Det er svært at sige at det er nogen særlig miljø- og ressourcebesparende proces – specielt ikke når man tager i betragtning af, at Lindøværftet ikke ligger langt fra byggepladsen.

Udgifterne til transport udgør en så lille post på budgettet for de fleste produkter, at  de ikke stimulerer beslutningstagere til at reducere transporten.  EEA, Det europæiske miljøagentur har sin rapport ”EEA Signals 2004” udpeget de lave transportpriser og det indre marked som  hovedårsager til at godstransporten på vejene stadig stiger.

Mere om emnet:

Folketinget. EU-oplysningen
Hvad er det indre marked ?
Hvad er EU
Spørgsmål og svar

Friends of the Earth, Europe
Om længere transport af mad og dyr i EU

Caroline Lucas, MEP
Stopping the great food swap. Relocalising Europe’s food supply. Dr Caroline Lucas, MEP.

 ”EEA Signals 2004” fra Det europæiske miljøagentur (side 18-20 om transport) (pdf-fil).

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”CO2-udslip og klima”
Energiforbrug til transport”
ECMT. European Conference of Ministers of Transport”
Europa-parlamentet”
Flytrafik””Godstransport”
Klimapolitik”
Køre- hviletidsregler”
Pris på transport”
Statistik”
Trafikulykker”