Mere om emnet:

”Moderne mennesker og mobilitet” af seniorforsker Mette Jensen (pdf-fil).

”Kampagnevirksomhed som middel til ændring af transportmiddelvalg” af Thomas Krag (pdf-fil).

Se også i Kilder og baggrundsstof under:
”Bæredygtig trafik”
"Bilfri dage, billøs”
"Bilfri boligområder”
"Bil- og vejlobby”
"Biler”
"Bil- og vejlobby”
"Flytrafik”
"Pendling”
"Sundhed og livskvalitet”

Vaner og livsstil

Hvis man har en bil stående, viser erfaringen, at den også bruges i situationer, hvor andre transportmåder var både mulige, sundere og måske tilmed mere praktiske i situationen. Biler er ”ekstremt vanedannende”.

Københavns Kommune har i en analyse af holdninger til indholdet i en fremtidig trafik- og miljøplan bl.a. stillet spørgsmål, om folk var enige eller uenige i udsagnet: ”Valg af transportform er først og fremmest et spørgsmål om vaner”: Over 70% af de adspurgte var helt eller delvis enig i dette udsagn. Det viser meget godt, at der er basis for grundlæggelse af andre valg, hvis den trafikpolitik, der føres, f.eks. stimulerer miljøvenlige valg. Hvis alternativet til bilkørsel er lange ventetider, før der kommer en overfyldt bus, så giver resultatet sig selv.

Transportvaner grundlægges tidligt, når forældre kører børn til skole, og når forældrene selv er stærkt afhængige af bilbrug. Mange forældre forærer deres børn kørekort, når de bliver 18 år, og en del får tilmed en bil – måske den gamle når forældrene køber en ny.

Vanemæssig brug af bil frem for andre transportmidler stimuleres kraftigt, når samfundet indrettes sådan, at der ofte er gode veje og masser af parkeringspladser, mens alternativer til brug af bil enten ikke er tilstede eller kun er af ringe kvalitet. Når en husstand først har anskaffet bil og vænnet sig til den mobilitet, bilen giver, er det utrolig vanskeligt at formå den til at afskaffe bilen igen.

EU prøver med initiativer som ”Mobility Week” og Bilfri dage at gøre opmærksom på, at transportvaner kan brydes. Men disse i sig selv udmærkede tiltag er langt fra stærke nok til at få folk til at ændre vaner.

Prisen er også af afgørende betydning. Se derfor også under "Pris på transport"