Pris på transport

Hvad det koster at benytte forskellige transportmidler har stor betydning for brugen. Gennem årtier er det blevet relativt billigere at bruge bil frem for kollektive transportmidler. Også på godsområdet er prisen på transport med lastbil ikke steget nær så meget som prisen på godstransport på jernbane. Samtidig er infrastrukturen på vejsiden blevet voldsomt udbygget, mens den er indskrænket på jernbanesiden.

På baggrund af en stigende forståelse af at prisen betyder så meget, er EU begyndt at beskæftige sig indgående med emnet.

Organisationen Transport & Environment mener dog ikke, at EU´s politik på området er tilstrækkelig til at sikre en mere miljøvenlig trafikudvikling.

Det samme er EEA, Det Europæiske Miljøagentur, kommet frem til. Her udtalelser fra EEA-direktør. Professor Jacqueline McGlade:

"Europe cannot win the fight against climate change unless it ends its love affair with cars and planes, a top European Union agency warned on Monday” "

"Transportområdet har kørt på frihjul i for lang tid, når det drejer sig om kampen mod den globale opvarmning og udledningen af CO2. Regeringerne og borgerne bliver nødt til at revurdere deres holdning til transportpolitikken om ikke andet, så for at beskytte borgernes helbred.

Vi kan ikke fortsætte med at give privilegier til mindre effektive transportformer. Vi kan ikke løse problemerne med stigende drivhusgasemissioner, støjforurening og fragmentering af landskaber forårsaget af transport uden samtidig at se på trafikstigningen på tværs af hele spektret - på vores veje og jernbaner, i luften og på havet. Tekniske fremskridt såsom renere og mere brændstofeffektive motorer er meget vigtige men vi kan ikke forny os ud af transportemissionsproblemerne,"

Mere om emnet:

EU-Kommissionen
Transport and travel

Transport & Environment
Pricing & Taxation

EEA. Det Europæiske Miljøagentur
Transport

Rådet for Bæredygtig Trafik
Her et priseksempel fra Danmark. I 1980 kostede 1 gult klip 2,20 kr. nu 17,50 kr. Hvis benzinafgiften var reguleret så benzinprisen havde fulgt sammen udvikling siden 1980 skulle benzinen koste 36 kr. pr. liter. Den koster omkring 12,60 kr. pr. liter.

Victoria Transport Policy Institute
Gennemgang af forskellige former for Road Pricing.

Se mere i Kilder og baggrundstof under:
”Flytrafik”
"Godstransport”
"Pris på transport”
 ”Skibsfart”