”Udviklingen”

Siden 1970 er personbiltrafikken i EU-15  steget eksplosivt, mens trafikken med busser og tog er på nogenlunde samme niveau som dengang. Godstrafikken med lastbiler er steget endnu mere end personbiltransporten, mens transportmængden på jernbane er faldet og ”flodskibstrafikken” har holdt stand.  ”Short sea shipping”, der er den skibsfart, der sker på havet indenfor EU, er steget næsten lige så meget som vejtransporten.

Når man ser en sådan markant ændring er det fristende at sige, at ”det er er udviklingens skyld” og ”udviklingen kan man ikke stoppe”.

Denne ændring af transportsystemet er ikke uden problemer for mennesker og miljø. Den ændring, der er sket i brugen af forskellige transportformer har nemlig samtidig betydet, at millioner af borgere lider under belastninger – specielt fra  den kraftige vejtrafik. Samtidig er energiforbruget til transport steget kraftigt.

Det er baggrunden for, at der fra EU´s side udtrykkes et klart ønske om en ændring af transportpolitikken. Det fremgik tydeligt af at man ønskede bedre balance mellem transportformerne i  Hvidbogen: "Den europæiske transportpolitik frem til 2010 – de svære valg". Det sketrei erkendelse af, at den nuværende trafiksituation ikke er skabt af det diffuse begreb ”udviklingen” – men at den derimod er et resultat af bl.a. den trafikpolitik, der føres.

I EU´s nye hvidbog om trafik "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" er det som om visionerne blegner. Der er dog masser af pæne ord i hvidbogen om miljø og klima.

EU-Kommissionen
Hvidbog. En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og

EUROSTAT
Panorama of transport - Statistical overview of transport in the EU - 2009 edition .PDF

Se mere i Kilder og baggrundstof under:
”Arealforbrug”
Biler”
Bæredygtig trafik”
Børn og trafik”
Cykeltrafik”
Flytrafik”
Motorveje”
Pris på transport”
Samfundsøkonomiske analyser”
Statistik”
Trafikmodeller”
Vejtrafik”