Livscyklusanalyser

Produktion af transportmidler kræver råstoffer og energi lige fra malmen brydes og olien pumpes op, til køretøjet står hos forhandleren. Det er derfor vigtigt at kigge på ressourceforbruget i hele processen ”fra vugge til grav”.

Produktion af en almindelig bil på 1,1 ton kræver f.eks. et energiforbrug på omkring 5.000 liter olie, når alle processer medregnes. Samtidig bliver 900 mio. kubikmeter luft forurenet op til grænseværdien for skadelige stoffer.

Det er nogle af resultaterne af en analyse udført af UPI, Umwelt- und Prognose-Institut, i Heidelberg: “Öko-Bilanz von Fahrzeugen, Ressourcenverbrauch und Umweltbelastungen bei Produktion, Betrieb und Entsorgung“.

Undersøgelsen viser også, at en bil i gennemsnit i sin levetid bruger lige så meget energi, som en tysk borger uden bil bruger på seks år til alle sine gøremål - også opvarmning, el og transport. En bil er i sin levetid årsag til en samlet affaldsmængde på 25 ton.

Mere om emnet:

UPI. Umwelt- und Prognose – Institut e.V. Heidelberg:
UPI
Oversigt over forskningsrapporter
Öko-Bilancen von Fahrzeugen” (pdf-fil).

Low CVP partnership
LowCVP study demonstrates the increasing importance of measuring whole life carbon emissions to compare vehicle performance

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Arealforbrug”
Auto-olie programmet”
Bæredygtig transport”
Energiforbrug”
Klimapolitik”
Transportforskning”