Samfundsøkonomiske omkostninger

Transportsektoren lægger beslag på store ressourcer og er ensbetydende med store udgifter. Det er  sjældent, at det er den, der transporterer sig eller  lader gods transportere, der betaler hele prisen. En stor del af prisen betales af andre mennesker og af samfundet som helhed.

I Danmark har Miljøstyrelsen udsendt en rapport, der gennemgår de metoder, man kan benytte for at beregne de samfundsøkonomiske omkostninger ved vejtrafik. De er de omkostninger, som ikke betales af den enkelte bruger, men af samfundet og ikke-brugere. Miljøstyrelsen anslår, at de afledte udgifter til vejtransport i Danmark i 2000 var 33 mia. kr. Halvdelen af disse stammer fra trafikulykker og knap en tredjedel stammer fra luftforureningen.

Emnet er vigtigt både i Danmark, i EU og globalt. Når der i EU tales om ”rigtige priser”, er det den slags beregninger, som ligger til grund. Det er naturligvis en overordentlig vanskelig opgave at  beregne ”prisen”. Hvilken pris skal man sætte på menneskeliv og luftforurening.

Skal man kunne betale sig fra den slags belastninger, eller skal de undgås?

Dertil kommer diskussionen om, hvad de ekstra skatter, afgifter og gebyrer skal bruges til. Vej- og billobbyen og til en vis grad Kommissionen vil have, at pengene skal bruges til flere veje, mens miljøorganisationer og politikere med interesse for bæredygtig transport vil bruge afgifterne til at reducere transportarbejdet og de indkomne penge til at udbygge og støtte mere miljøvenlige trafikløsninger.

Kommissionens politik for transportinfrastrukturen er, at afgifter og gebyrer på alle transportformer skal gradueres, så de afspejler omkostninger ved forskellige forureningsniveauer, rejsetid og skader, foruden infrastrukturomkostninger.

Det har længe været  EU- Kommissionens hensigt at få vedtaget et direktiv for alle aspekter af transportafgifter, herunder nye ordninger for vej- og lufthavnsafgifter og lufttransportafgifter. Men det er ikke lykkedes.

Mere om emnet

EU-Kommissionen
The European Commission wants to make transport users pay for emissions, noise and other harm they cause as part of proposals laid down in a draft White Paper on Transport


T&E, Transport & Environment:
Omfattende materiale om prissætning vedrørende alle motoriserede transportformer
Bl.a. dette:
Getting the prices right +10 Towards target oriented pricing,
This publication makes the
step from theory to practice and
asks to implement a target oriented
pricing system to support a
sustainable transport system
serving European citizens.

Miljøstyrelsen:
De indirekte omkostninger ved vejtransport i Danmark anslået til 33 mia. kr. i 2000.

EEA. Det europæiske miljøagentur:
Internalisation of external costs and greening transport


Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Arealforbrug”
Bilafgifter”
EEA, Det europæiske miljøagentur”
Hastighed”
Pris på transport”
Støj fra trafikken”
Sundhed”
Takster”
Trafikulykker”