Når man diskuterer trafik og transport kan man ofte mangle faktuelle oplysninger om omfanget af de forskellige faktorer.

For at gøre det lettere at debattere emnet, har vi samlet sådanne oplysninger fra forskellige kilder i ind- og udland. Transport har påvirkninger på et meget stort udsnit af samfundets funktioner og på menneskers helbred og øvrige livsvilkår.

Vi ser på, hvordan status er, og hvordan udviklingen har været de seneste årtier. Her er fakta om udviklingen indenfor forskellige transportformer samt kendt viden om tilknyttede påvirkninger af miljø, sundhed og levevilkår.

Vi ser på den forskning, der belyser transportens betydning og påvirkning af miljø og levevilkår.

Vi ser også på undersøgelser af, hvordan borgere stiller sig til trafikspørgsmål.