Transportpolitikken og miljøet

At transport er et af EU´s helt tunge miljøproblemer udtrykkes ofte af embedsmænd i EU. F.eks. har Tony Carrit, Det Europæiske Miljøagentur (EEA) udtalt: "Transportområdet er virkelig en stor trussel” og han har påpeget, at sektoren i modsætning til andre, ikke har udnyttet mulighederne for at begrænse forureningen godt nok.

Talsmanden for EU-kommissæren for transport, Gilles Gantelet, har udtalt, at ændring af transportpolitikken er nøglen til at løse problemerne med den globale opvarmning.

I Danmark går 65% af olieforbruget til transportsektoren.

Problemets omfang er erkendt, men der er lang vej fra denne erkendelse til at vende trafikpolitikken i retning af at begrænse problemerne.

Andre udtalelser fra EEA:

"Transportområdet har kørt på frihjul i for lang tid, når det drejer sig om kampen mod den globale opvarmning og udledningen af CO2. Regeringerne og borgerne bliver nødt til at revurdere deres holdning til transportpolitikken om ikke andet, så for at beskytte borgernes helbred. Vi kan ikke fortsætte med at give privilegier til mindre effektive transportformer", Professor Jacqueline McGlade (EEA).

“Europe cannot win the fight against climate change unless it ends its love affair with cars and planes, a top European Union agency warned on Monday” (EEA 3. mar. 2008).

“Vi kan ikke løse problemerne med stigende drivhusgasemissioner, støjforurening og
fragmentering af landskaber forårsaget af transport uden samtidig at se på trafikstigningen på tværs af hele spektret - på vores veje og jernbaner, i luften og på havet. Tekniske fremskridt såsom renere og mere brændstofeffektive motorer er meget vigtige men vi kan ikke forny os ud af transportemissionsproblemerne," McGlade. EEA.

Professor John Whitelegg, Stockholm Environment Institute, der har udarbejdet en plan for 80 % reduktion af CO2-udslippet fra transport i 2050 udtaler:

"Transport's carbon emissions continue to grow and are fed by a powerful mixture of mythology, perverse subsidies, poor quality spatial planning and streets that prioritise the car and deter the pedestrian and the cyclist. The time has now arrived when we must move on from analysis
and demonstrate clearly that a low carbon transport future is possible, desirable and deliverable. More than this it will assist with local economic development, improvements to air quality, noise reduction, reduced obesity and a resurgence of community life and supportive neighbourhoods. The presentation will describe a simple, attractive and effective plan to produce at least an 80% reduction in transport's carbon emissions by 2050"

Se powerpoint-præsentation af John Whitelegg

Mere om emnet

EEA The European Environment Agency
EEA-themaer

EEA. Signals 2004
Signals 2009

Europa-kommissionen

Transport & Environment

Carfree Cities

EPOMM. European Platform on Mobility Management

European mobility week

WTPP – World Transport Policy and Practice

FoE-Europe

EEB European Environmental Bureau

Ecoplan