Transportrelaterede EU-politikker

Det indre marked

Det indre marked, der indebærer fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser, gods og kapital er en af grundpillerne i EU.

Tankerne herom blev konkretiseret, da Kommissionen i 
1985 udsendte en hvidbog om etablering af et indre marked pr. 31. december 1992.

Efter gennemførelse af ”Den europæiske fælles akt”, der trådte i kraft 1. juli 1987,  blev Kommissionens tanker i store træk gennemført, sådan at det indre marked begyndte at virke fra starten af 1993.

Et sådant åbent marked, hvor specielt gods  kan
transporteres rundt på vejene til en relativ lav pris, har haft afgørende betydning for den kraftige stigning i transporten.

EU har besluttet at tilslutte sig Kyoto-aftalen om reduktion af drivhusgasser som CO2. Denne beslutning indebærer, at transporten, hvis vækst er ude af kontrol, nødvendigvis må tæmmes.

Det europæiske miljøagentur EEA har i sin rapport EEA Signals 2004 anført, at virkningerne af den forøgede drivhuseffekt i stigende grad er synlige. EEA siger tillige, at det vil være nødvendigt med store reduktioner af drivhusgasser, hvis EU skal kunne opfylde de kortfristede  reduktionsmål.

At bekæmpe klimaændringer angives som en helt central faktor i EU´s miljøpolitik.

Støtteordninger

EU har igennem mange år støttet etablering af ny infrastruktur. Det har indtil nu i særlig grad været motorveje, men også jernbaner og lufthavne.

De lande, der har fået støtte fra Samhørighedsfonden, har således forøget deres motorvejsnet med 43% fra 1988 til 1998.

EU-støtte til etablering af ny infrastruktur i de nye medlemslande vil også spille en afgørende rolle som instrument for at tilpasse landene til EU. Der vil også blive givet støtte fra European Investment Bank, World Bank og Eastern Europe Bank.

Hvilke type infrastruktur, der støttes, har stor betydning for, i hvilken retning transportpolitikken bevæger sig.

Det skal også ses på baggrund af, at der i Europa gennem de seneste 30 år i gennemsnit er nedlagt 600 kilometer jernbane om året, mens motorvejsnettet årligt er udvidet med 1.200 kilometer.

I EU-15 er motorvejsnettet tredoblet fra 1970 til 2000.

Mere om emnet:

Hvad er det Indre marked?

European Regional Development Fund.
EU-Kommissionen.

EU Cohesion Fund.
EU-Kommissionen

TEN-T / Transport infrastructure
EU-Kommissionen

Forslag til nye retningslinier for TEN-T
Fremsat 19. oktober 2011 af EU-kommissionen

Se mere i Kilder og Baggrundsstof under:
"Transport & Environment
Energiforbrug til transport”
TEN-T
"Klimapolitik”
"Motorveje”
"Motorvejsudbygning -– kritiske røster”
"Pris på transport”