Lobbyisme i EU

Europa-Parlamentet har lavet en rapport om den del af lobbyismen i EU, der handler om de europæiske industrisammenslutningers rolle i fastlæggelsen af EUs politik.

Ikke mindre end 2.600 interessegrupper har i 2004 fast sæde i Bruxelles, hvor 80 pct. af beslutningerne om EU´s økonomiske politik træffes.

Lobbyisternes interesse for Parlamentet er stigende, fordi Parlamentet har fået mere indflydelse på lovgivningen.

I Kommissionen forsøger lobbyisterne at få indflydelse, allerede før den kommer med udkast til forslag.

I Rådet er det særligt de mere end hundrede arbejdsgrupper og de mange unge tjenestemænd tilknyttet medlemslandenes faste repræsentationer, lobbyisterne går efter.

Der er lobbyister, der repræsenterer industriinteresser, f.eks. bil-, fly-, og værftsindustri. Der er entreprenørfirmaer med interesse i byggeri af veje, broer, havne, lufthavne, baner og tunneller. Der er olieindustri og bilistsammenslutninger. Der er byer og regioner med egne lobbyister. Der er fagforeninger og miljøorganisationer osv.

Konsulentfirmaer

Der er professionelle konsulentfirmaer, hvis ekspertise kan købes. De kan formentlig repræsentere industriinteresser den ene dag og miljøorganisationer den anden dag. Det sidste er ikke så sandsynligt, alene på grund af prisen.

Trafikprognoser og trafikmodeller

Fremskrivninger, matematiske modeller og såkaldte samfundsøkonomiske beregninger er blandt værktøjerne i trafik- og transportplanlægning på alle niveauer fra kommuner til EU-niveau. De er tilsyneladende objektive instrumenter, men det er nyttigt at se dem efter i sømmene, fordi det er af afgørende betydning hvilke forudsætninger beregningerne bygger på. Disse forudsætninger kan virke som en ”finger på vægten”.

Transportforskning

Der foregår transportforskning på flere niveauer, mest på universiteter og i nationale forskningscentre – og i EU. Men der er også ansat transportforskere i ingeniør- og konsulentfirmaer, som er professionelle, der sælger deres viden. Også enkelte miljøorganisationer har transportforskere tilknyttet.

Mere om emnet:

Folketinget

EU-oplysningen
Lobbyisme

Eksempler på lobbyister på transportområdet:

ACEA. European Automobile Manufacturers Association

EUROPIA. European Oil Industri Association

The European round table of Industrialists

European Union Road Federation.

T&E – Transport & Environment er en europæisk  miljøorganisation med transport som speciale.

Ecologica
Der findes enkelte konsulentfirmaer, der har bæredygtig transport – og kun det – på sin dagsorden. Ecologica er et af dem.

Se også i Kilder og baggrundsstof under:
Lobbyister på transportområdet
Bil- og vejlobby"”
Bæredygtig transport”
Samfundsøkonomiske beregninger”
Tidsforbrug i trafikken”
Trafikmodeller”
Transportforskningt”