Hvem beslutter transportpolitikken i EU?

Ligesom på de andre områder i EU er der flere organer, der er med i beslutningerne.

De vigtigste er:

Europa-Kommissionen (eller blot Kommissionen)
Europa-Parlamentet (eller blot Parlamentet)
Rådet for Den Europæiske Union (eller blot Rådet)

Kommissionen stiller forslag om nye love, mens Rådet og Parlamentet vedtager dem.

Der er tre måder eller procedurer, som lovene kan blive vedtaget på:

Høringsproceduren
Den samstemmende udtalelse
Den fælles beslutningsprocedure

Mange beslutninger, der vedrører transportområdet, træffes efter den beslutningsproces, der kaldes ”den fælles beslutningsprocedure”. Den anses for den politisk mest betydningsfulde lovgivningsprocedure i EU.

Proceduren omfatter en, to eller tre behandlinger.

Den indebærer et stort antal kontakter mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Andre institutioner spiller også en rolle, især i forbindelse med Høringsproceduren.

Beslutninger - og påvirkninger

En ting er beslutningerne - en anden er påvirkningerne.

Der er utallige aktører og faktorer, der påvirker beslutningerne om transportpolitikken i EU.

Mere om emnet:

Europa-Kommissionen

Transport og rejser

Europa-Parlamentet

Det Europæiske Råd

Folketinget
EU-oplysningen
Hvordan træffer EU beslutninger ?
Den almindelige lovgivningsprocedure
Hvad er en grønbog og en hvidbog ?

En Forordning og et Direktiv har forskellig status

En Forordning er det en retsakt, der gælder for alle, og er direkte anvendelig i medlemsstaterne. Se nærmere forklaring

Et Direktiv er bindende for medlemsstaterne med hensyn til det mål, der skal nås, men landene kan selv vælge midlerne. Landene "ratificerer" direktiverne ved ændringer af den nationale lovgivning. Se nærmere forklaring

EUROSTAT